Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Σελιδοδείκτης με μεταλλικο ρόδι και πέτρες γρανάδας.

Κωδικός: F5
Κατηγορία: Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτης με μεταλλικο ρόδι και πέτρες γρανάδας. 
...και καλο διάβασμα!!
Τιμή: €10,00http://www.ostriajewels.com/products.asp?id=988

Bookmark with pomegranade and semi precius stones.

Σελιδοδείκτης με φύλλα ελιάς και πέτρες γρανάδας

Κωδικός: F22
Κατηγορία: Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτης με φύλλα ελιάς και πέτρες γρανάδας
Επάρκεια σε αποθέματα
Τιμή: €10,00  http://www.ostriajewels.com/products.asp?id=1283
Bookmark with olive tree and granade stones.

Σελιδοδείκτης με στεφάνι και πέτρα κορνεόλης


Σελιδοδείκτης με στεφάνι και πέτρα κορνεόλης

Κωδικός: F8
Κατηγορία: Σελιδοδείκτες
...και καλό διάβασμα
Τιμή: €10,00http://www.ostriajewels.com/products.asp?id=989

Bookmark with carnelian stone.